DONÖRLERİMİZİ NASIL SEÇİYORUZ?

Donörlerimizi seçerken sadece yumurta sayısı ve kalitesi ile değil, sağlıklı donörler ilkesiyle yola çıkıyoruz.

Donasyon tedavilerinin en önemli aşaması, en uygun donörün seçimidir. Donasyon hastalarımızın hassasiyetinin bilincindeyiz ve bu nedenle Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak donör seçimi konusunda birçok ilki de sizlerin hizmetine sunmaktayız.

Merkezimizde donör seçimi, uluslararası saygın üreme tıbbı dernekleri (ESHRE, ASRM) tarafından yayınlanan kılavuzlara uygun şekilde değerlendirilmektedir.

Birçok merkezden farklı olarak donörlerimizi sadece bilinen hastalıklarının dışında gizli kalmış genetik hastalıklar yönünden de değerlendiriyoruz. Bugün Kıbrıs’ta sadece merkezimizde uygulanan CGT test ile donörlerimize 230’un üzerinde genetik hastalık taraması yapıyoruz. Bölgede hizmet veren pek çok tüp bebek ve donasyon merkezi sık görülen genetik hastalıklar bakımından Avrupa standartları çerçevesinde yapılması önerilen genetik tarama testlerini (Talasemi, kistik fibroz vb.) yumurta bağışçılarına uyguladığını beyan etmekte. Bu testler, her ne kadar genetik tarama testi olarak ifade edilse de, gen düzeyinde bir incelemeden ziyade kan testleridir. Dolayısı ile tedavi gören çiftlerin en sık sorduğu “Aldığım yumurta ne kadar güvenli? Donör’den çocuğumuza bilinmeyen genetik bir hastalık geçebilir mi? Acaba yumurta bağışçıları olası genetik hastalıklar yönünden ne kadar iyi inceleniyor?” sorularının cevabını net olarak verebilen testler değildir. Kıbrıs’ta sadece merkezimizde uygulanabilen CGT test ile donörlerin bile farkında olmadan taşıyor olabileceği yüzlerce genetik hastalık tespit edilebilmekte ve bu sayede sağlıklı ve güvenli bir tedavi için hizmet kalitesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktayız.

Bizi farklılaştıran en önemli özelliklerimizden bir diğeri ise donör çeşitliliğimizdir. Kıbrıs’da açılan ilk merkez olmamız ve 21 yıllık geçmişimiz sayesinde fiziksel özelikleri, ruhsal özellikleri, eğitim düzeyi, etnik köken gibi özelliklerini dilediğiniz gibi seçebileceğiniz çeşitlilik ve sayı açısından en güçlü donör havuzuna sahip merkeziz.

Kıbrıs’ın en eski ve en büyük donör havuzuna sahip merkezi olduğumuzdan, donörlerimizi seçerken seçici olma lüksüne sahibiz. Donörlerimizi sadece tıbbi özelliklerine göre değil, sosyokültürel özellikleri, meslekleri, dış görünüşleri, özel hayatlarına kadar katı kurallar çerçevesinde bir elemeden geçirerek kabul ediyoruz.

Sperm donasyonu için aday çiftlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevcut yasal mevzuatı gereğince,merkezimizde sadece yurtdışında faaliyet gösteren lisanslı sperm bankalarından temin edilen sperm örnekleri kullanılmaktadır. Bahçeci Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi, sperm bankalarının seçiminde de yılların verdiği deneyimi ile kalite sertifikaları olan bankaları tercih etmektedir.

Dönerlerimizi seçerken uluslararası kalite standartlarının getirdiği aşağıdaki süreçleri uyguluyoruz.

 • Genel seçim ve değerlendirme
  Yumurta donasyonu tedavilerinde, yumurta bağışı yapacak adaylar (donör) öncelikle tedavide yüksek gebelik başarısı sağlanabilmesi açısından değerlendirilir. Bu aşamada donörün yaşının 18-30 yaş aralığında olması gerekir. Genel herhangi bir sağlık problemi/şikayeti/kötü alışkanlıklarının olmaması, dengeli bir ruhsal yapılarının olması, tedavi sırasında kendisine verilen talimatlara uyabilmeleri gibi kriterlerinin sağlanmasına bağlı olarak ikinci aşamaya geçilir.
 • Tıbbi inceleme ve değerlendirme
  Genel seçim kriterlerine uyan adayların ikinci aşamada detaylı olarak üreme sağlıkları ve genel sistemik rahatsızlıkları yönünden sorgulamaları/incelemeleri gerçekleştirilir. Kist, miyom, polip gibi tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek durumların varlığı incelenerek gerekli ayrıştırmalar yapılır.
 • Cinsel yolla geçen enfeksiyöz hastalıklar yönünden ve serolojik inceme
  Uluslararası saygın üreme tıbbi derneklerine ait uygulama kılavuzlarında da belirtildiği üzere, donasyon tedavilerinde donörün kan yolu veya cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar yönünden (HIV, Hepatit, Frengi vs.) rutin olarak incelenmesi ve sadece risk taşımayan adayların potansiyel donör olarak değerlendirilmeleri esastır. Bu doğrultuda merkezimizde dönerler üzerinde tüm incelemeler gerçekleştirilmektedir.
 • Genetik inceleme (rutin inceleme/ ileri düzey incelemeler)
  Bu aşamada donör adayları genel rutin testler uygulanarak (karyotip analizi, kistik fibroz, Talasemi taşıyıcılık testleri vb.) taranır ve toplumda belirgin oranlarda görülebilecek kromozom veya gen düzeyinde bir bozukluk taşıyıp taşımadıkları, doğacak bebeklere bu yönden bir risk aktarma olasılıkları belirlenir. Kliniğimizde uygun şartlarda donör adaylarının CGT adı verilen bir kan testi ile 230’un üzerinde genetik hastalık bakımından taranabilmesi mümkündür.
 • Fiziksel/ruhsal/eğitim vs. özelliklere göre değerlendirme
  Yukarıda belirtilen inceleme ve testleri başarı ile geçmiş ve tedavi için uygun olarak değerlendirilmiş bir aday, bu aşamada detaylı olarak sorgulanır ve belirli fiziksel (boy, kilo, saç rengi, göz rengi, vücut tipi, sportif faaliyetler vs.), ruhsal (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif, hobiler vs.), eğitim durumu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.) ve benzeri kriterler bakımından değerlendirilir. Bu aşamada sorgulanan her bir parametre, alıcının isteği doğrultusunda tarama yapabileceği ve kendisi için uygun bir donör seçebileceği şekilde listelenir.
 • Alıcı tarafından belirtilen (eğer varsa) özel istekler
  *Tüm yumurta bağışçıları detaylı olarak incelenmekte olup, psikolog tarafından uygunluk açısından değerlendirilmektedir. Bağışçılarımız yumurtalarını bağışladıklarına dair yazılı beyan vermekte ve hepsi kullanacakları ilaçlar ve yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilmektedir. Yumurta donasyonu işleminde bağışçı ve ailenin bilgileri büyük bir gizlilik içinde saklanır.

Donasyonda donör eşleştirilmesi çok ciddi bir iştir. Biz yıllardır bu alanda çalışmış profosyonel bir ekiple çalışıyoruz. Çok geniş bir donör havuzuna sahibiz ve donörlerimizin çok detaylı bilgileri özel yazılım bir programımızda tutulmakta. Sizin bilgilerinizi bu özel yazılım programımıza girip, sizin için en uygun donörlere ulaşabiliyoruz. Tercih eden çiftler için kendilerine en benzeyen donörleri seçiyoruz. Diğer kurumlardan bizi farklılaştıran en büyük özellik, bu geniş donör veritabanımız ve özel programımız sayesinde sizin için mükemmel eşleşmeye ulaşabiliyoruz.

Özel programımızın sadeleştirilmiş halini kullanarak donörlerimize göz atmak için tıklayınız.

Bir çift için uygun donör seçiminde kan grubu uyumu önemlidir. Bunun dışında geniş donör havuzumuz sayesinde donörün fiziksel özellikleri (boy, kilo, göz rengi, cilt rengi, yüz tipi), eğitim durumu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.), ruhsal özellikleri (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif ), hatta hobileri bile çiftin isteği doğrultusunda belirlenebilir.

Bazı özel durumlarda, alıcı yukarıda belirtilen genel seçim kriterlerinin dışında özel taleplerde (belirli bir doğum yeri, vücut özelliği, özel sanatsal yetenekler vs.) bulunabilir. Tedavi sunan merkezlerdeki mevcut donör adayları veya havuzuna bağlı olarak bu özel isteklere uygunluk gösteren adayların tespiti belirli bir süre alabilmekte iken bizim güçlü donör havuzumuz ve özel yazılım programımız sayesinde tüm talepler en kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

Bize Ulaşın

*Güvenlik sorusu. Gerçek kişi/sahte yazılım ayrılımı yapılmaktadır.

1.800 + donörle en geniş donör havuzu | 22 yıllık deneyim | 40.000’den fazla tüp bebek başarısı | 7 ülke 12 merkez | %97.82’ye varan başarı oranı | 10 yumurta garantisi | ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları | Başarı artırıcılar: MIRI 7/24 embriyo izleme sistemi, MicroSort (cinsiyet seçimi için sperm ayrıştırıcı), MitoScore, PGT, CGT, NGS, ERA

Şimdi sizin mutluluğunuz
için çalışalım

22 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek
sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin
hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİZE ULAŞIN

Şimdi sizin mutluluğunu için çalışalım

22 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİE ULAŞIN