Embriyo Donasyonu

Embriyo, döllenmiş olan yumurtanın erken dönemdeki ismi. Embriyo donasyonu herhangi bir nedenle gebe kalamayan çiftlerin embriyoyu bağış yoluyla alması. Yumurta ve sperm kalitesinde sorun olan ve kendi hücreleri ile çocuk sahibi olamayacak çiftlerde hem yumurta hem de sperm bağış yoluyla sağlıklı bireylerden alınıyor ve laboratuvar ortamında dölleme işlemi uygulanıyor. Embriyo, uygun günde (genellikle 5. günde, blastosist aşamasında) alıcı anne adayının rahmine yerleştiriliyor.

Embriyo donasyonu, anne adayının hamilelik duygusunu yaşamasını sağlıyor. Ayrıca doğum anındaki heyecanı çiftlerin birlikte paylaşabilmesi ve annenin doğum sonrasında bebeğini emzirebilmesi gibi güzel duyguları yaşama şansını sunuyor.

Embriyo Donasyonu Hakkında

 • Hiçbir şekilde yumurta ve sperm elde edilemeyen çiftlere
 • Genetik hastalığı olup hiçbir şekilde sağlıklı çocuk doğma ihtimalinin bulunmadığı çiftlere (genetik analiz yöntemiyle dahi sağlıklı gebelik elde edilemiyorsa)
 • Defalarca denenmesine rağmen kendi yumurta ve spermiyle kaliteli embriyo gelişmeyen ve gebelik şansı olmayan çiftlere
 • Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri olan çiftlere

Bu yöntem sayesinde istenilen cinsiyette çocuğa sahip olmakla beraber eğer istenirse genetik tarama da yapılabiliyor. Böylelikle doğacak çocukta ortaya çıkabilecek birçok genetik rahatsızlık engellenebiliyor.

 • Diğer tekniklere göre gebelik şansı daha yüksek
 • İstenilen cinsiyeti elde etme olasılığı %100’e yakın

Embriyo donasyonu öncesi alıcı çiftin, özellikle anne adayının genel sağlık durumu ve kadın doğum açısından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kan değerleri ve hormon düzeylerine bakılıyor, gerekli durumlarda ilaçlı rahim filmi (histerosalpingografi-HSG) çekilebiliyor.

Embriyo transferi yapılacak olan anne adayının rahminin transfere uygun hale gelebilmesi için, adet görüyorsa, adetin 2. veya 3. Günü, adet görmüyorsa tedavi programına uygun olarak belirlenen bir günde rahim içini geliştirici-kalınlaştırıcı hap veya bant tedavisine başlanıyor. Bu tedavi yaklaşık 2 hafta boyunca devam ediyor. İki haftanın sonunda hastanın rahmi ultrason ile değerlendiriliyor. Transfer için uygun ilaçlar ve zaman planı yapıldıktan sonra transfer günü belirleniyor. Laboratuvar ortamında döllenen embriyo, anne adayının rahmine yerleştiriliyor.

Embriyo donasyonu işlemi için hastanemize başvuran hastalarımız tedavi süreçlerini hastanemizde geçirebiliyor ya da tedavilerini uzaktan takip ile gerçekleştirebiliyor. Her iki durumda da süreç benzer şekilde işliyor.

Tedaviye başlamadan önce yapılması gereken tetkik ve tahliller hakkında bilgi veriliyor. Ön görüşme için dilerseniz günübirlik Kıbrıs’a gelebiliyor veya telefon/e-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. Tedaviye kendi ülkesinde başlayacak olan hastaların, jinekolojik muayene olması ve yaptırmış olduğu tüm tetkik ve tahlilleri hastanemize göndermesi gerekiyor.

Tetkik ve tahliller, doktorlarımız tarafından değerlendirildikten sonra size özel bir tedavi programı planlanıyor. Tedavi süreci ve ilaç dozları, ultrason sonuçlarına göre doktorlarımız tarafından belirleniyor. Dilerseniz, tedavi sürecini ve ilaç takibini bulunduğunuz yerdeki doktor da yapabiliyor.

Tedavi için tüm tetkik ve tahlilleriniz tamamlandıktan sonra adet görüyorsanız adetin 2. veya 3. günü rahim hazırlığı için ilaç tedavisine başlanıyor. Menopoz dönemindeyseniz tedavinize istediğiniz zaman başlayabiliyorsunuz. Yumurta ve sperm vericileri alıcının fiziksel özelliklerine uygun olarak belirlenerek tedavi planlanıyor. Menopoz döneminde değilseniz verici ile alıcının senkronize olması çok önemli. Bu senkronizasyona göre transfer tarihi belirleniyor.

Tedaviye başlamadan önce rahim hazırlığı için kontroller yapılıyor ve ilaç kullanımı belirleniyor. Seçilen donörün yumurtalarının hazır olma durumu 12 ile 14 gün arası değişebiliyor. Donörün yumurtaları hazır duruma geldiğinde, yumurta toplama günü planlanıyor ve yine aynı gün seçtiğiniz sertifikalı spermle mikroenjeksiyon işlemi yapılıyor. Embriyoların gelişim durumuna göre transferiniz planlanıyor. Bu işlemde sadece transfer için British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi’ne gelmeniz yeterli. Embriyo transferi için günübirlik gidiş ve dönüş şeklinde planlama yapılabiliyor. Embriyolar, 3. gün veya 5. gün olarak transfere hazırlanıyor.

Transfer işleminin gerçekleşeceği gün, hastanelerimizde randevunuz planlanıyor. Transfer için anestezi almanıza gerek yok. Transfer işleminden sonra kullanmanız gereken ilaçlar düzenleniyor ve size anlatılıyor. Transferden 12 gün sonra kanda gebelik (BHCG) testi yaptırarak sonucu öğrenebiliyorsunuz.

Donörlerimizi seçerken sadece yumurta sayısı ve kalitesi ile değil, sağlıklı donörler ilkesiyle yola çıkıyoruz.

Donasyon tedavilerinin en önemli aşaması, uygun donör seçimi. Donasyon hastalarımızın hassasiyetinin bilincindeyiz ve bu nedenle British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi olarak donör seçimi konusunda birçok ilk hizmetine sunuyoruz.

Hastanemizde donör seçimi, uluslararası saygın üreme tıbbı dernekleri ESHRE ve ASRM tarafından yayınlanan kılavuzlara uygun şekilde yapılıyor.

Birçok merkezden farklı olarak, donörlerimizi sadece bilinen hastalıklarının yanı sıra gizli kalmış genetik hastalıklar yönünden de değerlendiriyoruz.  Avrupa standartları çerçevesinde yapılması önerilen Talasemi, kistik fibroz gibi genetik tarama testlerine ek olarak, Kıbrıs’ta yalnızca hastanemizde uygulanan CGT Testi ile donörlerimize 230’un üzerinde genetik hastalık taraması yapıyoruz. Tedavi gören çiftlerin en sık sorduğu “Aldığım yumurta ne kadar güvenli? Donör’den çocuğumuza bilinmeyen genetik bir hastalık geçebilir mi? Acaba yumurta bağışçıları olası genetik hastalıklar yönünden ne kadar iyi inceleniyor?” sorularının yanıtını CGT Testi ile verebiliyoruz. Donörlerin bile farkında olmadan taşıyor olabileceği yüzlerce genetik hastalıkğı tespit ediyor, sağlıklı ve güvenli bir tedavi için hizmet kalitesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Bizi farklılaştıran özelliklerimizden bir diğeri ise donör çeşitliliğimiz. Kıbrıs’ta açılan ilk hastane olmamız ve 21 yıllık geçmişimiz sayesinde fiziksel özelikleri, ruhsal özellikleri, eğitim düzeyi, etnik köken gibi özelliklerini dilediğiniz gibi seçebileceğiniz çeşitlilik ve sayı açısından en güçlü donör havuzuna sahibiz.

Kıbrıs’ın en eski ve en büyük donör havuzuna sahip hastanesi olduğumuzdan, donörlerimizi belirlerken seçici davranıyoruz. Donörlerimizi sadece tıbbi özelliklerine göre değil, sosyokültürel özellikleri, meslekleri, dış görünüşleri, özel hayatlarına kadar katı kurallar çerçevesinde bir elemeden geçirerek kabul ediyoruz.

Sperm donasyonu için aday çiftlerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevcut yasal mevzuatı gereğince, sadece yurt dışında faaliyet gösteren lisanslı sperm bankalarından temin edilen sperm örnekleri kullanıyoruz.

Dönerlerimizi seçerken uluslararası kalite standartlarının getirdiği aşağıdaki süreçleri uyguluyoruz.

 • Genel seçim ve değerlendirme
  Yumurta donasyonu tedavilerinde, yumurta bağışı yapacak adaylar (donörler) öncelikle tedavide yüksek gebelik başarısı sağlanabilmesi açısından değerlendiriliyor. Bu aşamada donörün 18-30 yaş aralığında olması gerekiyor. Genel bir sağlık probleminin, kötü alışkanlıklarının olmaması, dengeli bir ruhsal yapıya sahip olması, tedavi sırasında talimatlara uyması gibi kriterler sağlanınca ikinci aşamaya geçiliyor.
 • Tıbbi inceleme ve değerlendirme
  Genel seçim kriterlerine uyan adaylar, bir sonraki aşamada üreme sağlıkları ve genel sistemik rahatsızlıkları yönünden detaylı olarak sorgulanıyor. Kist, miyom, polip gibi tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek durumlar inceleniyor ve gerekli ayrıştırmalar yapılıyor.
 • Cinsel yolla geçen enfeksiyöz hastalıklar yönünden ve serolojik inceme
  Uluslararası üreme tıbbi dernekleri tarafından belirtildiği üzere, donörlerin kan yolu veya cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar yönünden (HIV, Hepatit, Frengi vs.) rutin olarak incelenmesi ve sadece risk taşımayan adayların potansiyel donör olarak değerlendirilmesi esastır. Bu doğrultuda, hastanemizde tüm incelemeler gerçekleştiriliyor.
 • Genetik inceleme (rutin inceleme/ ileri düzey incelemeler)
  Bu aşamada donör adaylarına genel testler uygulanarak (karyotip analizi, kistik fibroz, Talasemi taşıyıcılık testleri vb.) tarama yapılıyor ve toplumda belirgin oranlarda görülebilecek kromozom veya gen düzeyinde bozukluk taşıyıp taşımadıkları, doğacak bebeklere bu yönden bir risk aktarma olasılıkları belirleniyor. British Kıbrıs Tüp Bebek Hastane’sinde donör adaylarına, Hastanemizde CGT Testi uygulanarak 230’un üzerinde genetik hastalığı taraması yapılıyor.
 • Fiziksel, ruhsal, eğitim vs. özelliklere göre değerlendirme
  Yukarıda belirtilen inceleme ve testleri başarı ile geçmiş ve tedavi için uygun olarak değerlendirilmiş adaylar, detaylı olarak sorgulanıyor ve belirli fiziksel (boy, kilo, saç rengi, göz rengi, vücut tipi, sportif faaliyetler vs.), ruhsal (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif, hobiler vs.), eğitim durumu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.) ve benzeri kriterler bakımından değerlendiriliyor. Bu aşamada sorgulanan her bir parametre, alıcının isteği doğrultusunda tarama yapabileceği ve kendisine uygun bir donör seçebileceği şekilde listeleniyor.
 • Alıcı tarafından belirtilen (eğer varsa) özel istekler
  Tüm yumurta bağışçıları detaylı olarak incelenmekte olup, psikologlar tarafından değerlendirilmektedir. Bağışçılarımız, yumurtalarını bağışladıklarına dair yazılı beyan verir, kullanacakları ilaçlar ve yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilir. Yumurta donasyonu işleminde bağışçı ve ailenin bilgileri büyük bir gizlilik içinde saklanır.

Donasyon sürecinde donör eşleştirilmesi çok ciddi bir iştir. British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi olarak yıllardır bu alanda uzmanlaşmış, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Çok geniş bir donör havuzuna sahibiz ve donörlerimizin detaylı bilgileri özel bir veri tabanında tutuyoruz. Bilgilerinizi bu özel yazılıma girerek, size en uygun donörlere ulaşabiliyoruz ve tercihlerinize göre, size en çok benzeyen donörleri seçebiliyoruz. Geniş donör veri tabanımız ve özel yazılımımız ile size en uygun olan eşleşmeye kolayca ulaşabiliyoruz.

Özel programımızın sadeleştirilmiş halini kullanarak donörlerimize göz atmak için tıklayın.

Donör seçiminde kan grubu uyumu önemlidir. Donörün fiziksel özelliklerini (boy, kilo, göz rengi, cilt rengi, yüz tipi), eğitim durumunu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.), ruhsal özelliklerini (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif), ve hobileri bile istekler doğrultusunda belirleyebiliyoruz.

Bazı özel durumlarda, alıcı yukarıda belirtilen genel seçim kriterlerinin dışında özel taleplerde (belirli bir doğum yeri, vücut özelliği, özel sanatsal yetenekler vs.) bulunabilir. British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi’nin tüm talepleri en kısa sürede gerçekleştirilebiliyoruz.

Bize Ulaşın

*Güvenlik sorusu. Gerçek kişi/sahte yazılım ayrılımı yapılmaktadır.

1.800 + donörle en geniş donör havuzu | 22 yıllık deneyim | 40.000’den fazla tüp bebek başarısı | 7 ülke 12 merkez | %97.82’ye varan başarı oranı | 10 yumurta garantisi | ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları | Başarı artırıcılar: MIRI 7/24 embriyo izleme sistemi, MicroSort (cinsiyet seçimi için sperm ayrıştırıcı), MitoScore, PGT, CGT, NGS, ERA

Şimdi sizin mutluluğunuz
için çalışalım

22 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek
sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin
hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİZE ULAŞIN

Şimdi sizin mutluluğunu için çalışalım

22 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİE ULAŞIN