EMBRİYO DONDURMA

Tüp bebek tedavisi gören çiftlerin yaklaşık %40’ında birden fazla kaliteli embriyo elde ediliyor. Genç anne adaylarında bu oran %60’ların üzerinde; yaşa bağlı olarak yumurta rezervi düştükçe bu oran da düşebiliyor. Embriyo transferi işlemi sonrası arta kalan kaliteli embriyolar da embriyoloji laboratuvarında bu amaçla özel olarak ayrılmış kriyoprezervasyon odası içerisinde dondurularak saklanabiliyor ve tedavi sürecine bağlı olarak ileri bir tarihte çözülerek gebelik elde etmek amacı ile kullanılabiliyor.

Embriyoların dondurularak saklanması ve istenildiğinde çözülerek kullanılması 21 yıldan fazla bir süredir dünya genelinde rutin tüp bebek tedavilerinde kullandığımız bir yöntem. Bu yöntemle dünyaya gelmiş yüzbinlerce çocuk var.

Pek çok hastada, embriyo transferi sonrası kalan kaliteli embriyoların dondurularak saklanması ve yakın gelecekte yine tedavi amacı ile kullanılması tıbbi, maddi ve manevi olarak hastalar için son derece önemli. Embriyo dondurma, doğru şekilde uygulandığında tedavi gören çiftlere hem ek bir tedavi olanağı ve gebelik şansı sağlanıyor hem de toplam tedavi maliyeti ciddi oranda azalabiliyor. Ayrıca dondurulmuş-çözülmüş embriyolar ile gerçekleştirilen tedavilerde yumurta büyütmek ve bu amaçlı yüksek doz hormon ve ilaç kullanımı gerekmediğinden hasta için süreç çok daha konforlu geçiyor.

Dondurularak saklanan embriyolar, doğru tekniğin deneyimli bir personel tarafından uygulandığı bir merkezde uzun yıllar herhangi bir risk ve canlılık kaybı olmadan saklanabiliyor. Bu şekilde dondurularak saklanan embriyoların, çözme sonrası canlılık oranları %95’in üzerinde.

Öncelikle embriyo dondurma/çözme tedavilerinin etkin kullanılabilmesi için tedavi hizmeti veren merkezde kriyoprezervasyon hizmetinin çok iyi veriliyor olması gerekli. Bu hizmetin teknolojik altyapısı çok önemli fakat tek başına yeterli değil. Dondurulacak embriyo kalitesi ve seçimi ilk aşama. Sonrasında dondurma sırasında kullanılacak yöntemin seçimi ve uygulayıcılar (embriyologlar) tarafından ne kadar etkin kullanılıp kullanılmadığı yani tecrübe geliyor. İyi ve kaliteli bir tüp bebek merkezinde hem embriyo dondurma şansı verilen hasta sayısı yüksektir hem de dondurulup çözülen embriyolar ile elde edilen gebelik şansı en az taze embriyolar ile gerçekleştirilen tedaviler kadardır ve hatta tedavi daha doğal bir rahim ortamında yapıldığı için daha yüksektir. Bu nedenle, pek çok tüp bebek merkezi embriyo dondurma ve çözme hizmeti vermesine rağmen tedavideki başarı oranları merkezler arasında ciddi farklılıklar gösteriyor.

Bize Ulaşın

*Güvenlik sorusu. Gerçek kişi/sahte yazılım ayrılımı yapılmaktadır.

1.800 + donörle en geniş donör havuzu | 22 yıllık deneyim | 40.000’den fazla tüp bebek başarısı | 7 ülke 12 merkez | %97.82’ye varan başarı oranı | 10 yumurta garantisi | ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları | Başarı artırıcılar: MIRI 7/24 embriyo izleme sistemi, MicroSort (cinsiyet seçimi için sperm ayrıştırıcı), MitoScore, PGT, CGT, NGS, ERA

Şimdi sizin mutluluğunuz
için çalışalım

22 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek
sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin
hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİZE ULAŞIN

Şimdi sizin mutluluğunu için çalışalım

22 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİE ULAŞIN