YUMURTA DONASYONU

1800’den fazla donör arasından donörünüzün seçimi
10 Yumurta Garantisi
Bölgenin en güçlü donör havuzu

Yumurta donasyonu (yumurta transferi), kendi yumurtaları ile hamile kalma şansı olmayan anne adaylarına uygulanan, başarı oranı oldukça yüksek bir tedavi yöntemi. Bu yöntemde kullanılan yumurtalar, sağlıklı ve iyi yumurtalık rezervi olan kadınlar tarafından bağışlanıyor.

Kalıtımsal bir sorun, ameliyat, kemoterapi veya erken menopoz nedeniyle yumurta üretimi olmayan kadınlar yumurta donasyonu ile bebek sahibi olabiliyorlar. Yumurta donasyonu (yumurta transferi ya da yumurta nakli), donörden tüp bebek yöntemiyle elde edilmiş yumurtaların, anne adayının eşinden alınan spermlerle döllendirilmesi ve anne adayına embriyo transfer edilmesine verilen ad. Uygulama tüp bebek tedavisine benziyor. Tek farkı, yumurtanın anne adayından değil, donörden alınmış olması. Bu tedavide, Donör yumurtası ile gebe kalan kadınlar tüm gebelik, doğum ve doğum sonrası süreci yaşayarak bütün hormonal değişimleri tecrübe ediyor. Yumurta donasyonu sonrasında, annelik iç güdüsü ve bebekle arasında oluşan bağ ile kendi yumurtası ile gebe kalan kadınlar arasında herhangi bir fark gözlenmiyor.

Yumurta donasyonunda, bebeğin genlerinin yarısı eşinizden geliyor ve bebeğin yasal anne-babası oluyorsunuz. Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte bebeğiniz ile güçlü bir bağ kuruyorsunuz.

 • Herhangi bir nedenle kendi yumurtasıyla gebelik elde edemeyenlere (genetik olarak Turner sendromu, Gonadal disgenezi gibi problemleri olanlara)
 • Genetik hastalık taşıyanlara
 • Sağlıklı bir rahmi olan ancak erken menopoza girmiş kadınlara
 • Ameliyatla yumurtalığı alınmış kadınlara (Kanser – endometriozis, enfeksiyon gibi nedenlerle)
 • Kemoterapi – radyoterapi gibi nedenlerle yumurtaları hasar görmüş ya da yumurta hücreleri kaybolmuş kadınlara
 • İleri yaşta olup yumurta rezervleri ve yumurtalarının kalitesi gebelik için yeterli olmayan kadınlara
 • Yumurtalık kapasiteleri erken yaşta azalan kadınlara
 • Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olan kadınlara

Donasyon programına başlamadan önce alıcı çiftlerden genel sağlık taraması bakımından tiroid, prolaktin gibi bazı hormon testleri, sarılık testleri, gerekli görülürse kadından kızamıkçık testi, kadının tüpleri ve rahim içi hakkında bilgi sahibi olmak için ilaçlı rahim filmi (histerosalpingografi-HSG) ve erkekten sperm analiz testi (spermiogram) istenebiliyor. Bu tetkiklerde herhangi bir sorun saptanırsa, öncelikle bu sorunların giderilmesine yönelik tedavi uygulanıyor.

Donasyon sürecinde, çiftin ve donörün mensturasyon (adet) siklusları senkronize ediliyor. Bunun için doğum kontrol ilaçları veya benzeri hormon içeren ilaçlar kullanılıyor. Donör, yumurta büyütme tedavisine başlar başlamaz, anne adayı da 12-14 gün süre ile giderek yükselen dozda östrojen kullanmaya başlıyor. Östrojen, transfer edilecek embriyoların rahme tutunması için rahim içi tabakanın kalınlaşmasını sağlıyor. Ek olarak, anne adayının folik asit ve düşük doz aspirin (75 veya 100 mg) kullanması uygun. Donorün yumurtalarının toplandığı gün, anne adayının eşi sperm örneği veriyor ve bu şekilde tüp bebek işlemine başlanıyor. Transfer işleminden 12 gün sonra kandan bakılacak gebelik testi (beta hcg) ile işlemin sonucu öğreniliyor.

Yumurta donasyonu için hastanemize başvuran hastalarımız isterlerse tedavi sürecini başından sonuna kadar hastanemizde geçirebiliyor veya bulundukları yerden, uzaktan takip ile tedavilerini gerçekleştirebiliyorlar. Her iki durumda da süreç benzer şekilde işliyor.

Öncelikle, tedaviye başlamadan yaptırmanız gereken tetkik ve tahliller hakkında bilgi veriliyor. Ön görüşme için dilerseniz günü birlik Kıbrıs’a gelebiliyor veya telefon/e-posta aracılığıyla bizimle iletişime geçerek bilgi alabiliyorsunuz. Tedaviye kendi ülkesinde başlayacak olan hastalarımızın, öncelikle bir jinekolojik muayeneden geçmesi ve talep ettiğimiz tüm tetkik ve tahlilleri hastanemize göndermeleri gerekiyor. Tetkik ve tahlilleriniz doktorumuz tarafından değerlendirildikten sonra teşhisinize yönelik size özel bir tedavi programı planlanıyor. Ultrason ve test sonuçlarınıza göre tedavi süreciniz ve günlük kullanacağınız ilaçlar belirleniyor. Ultrason takibinizi bulunduğunuz yerdeki bir doktora yaptırabiliyorsunuz. Ultrason sonuçlarınıza göre tedavi süreciniz ve ilaç dozlarınız bizim doktorumuz tarafından belirleniyor. Yapılan ön tetkik ve testler tüm infertilite (kısırlık) ve tüp bebek tedavileri için kullanılan ortak testler.

Menopoz döneminde iseniz tedavinize istediğiniz zaman başlayabiliyorsunuz. Tedavi için tüm tetkik ve tahlilleriniz tamamlandıktan sonra adet görüyorsanız adetin 2. veya 3. günü rahim hazırlığı için ilaç tedavisine başlanıyor. Menopoz döneminde değilseniz yumurta donasyonu tedavi işleminde alıcı ve donör senkronizasyonları göz önünde bulundurularak bir tedavi süreci planlanıyor. Seçilmiş olan donörün tedavisi de anne adayımızın tedavisi ile birlikte başlıyor. Donörün adetinin 2. veya 3. günü yumurta çoğaltıcı ilaç tedavisine başlanıp, 12 veya 14 gün sonrası anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılıyor. Yumurta toplama işleminden 36 saat önce donöre yumurta çatlatma iğnesi yapılıyor. Donörden yumurta toplama işlemi yapıldığı gün baba adayından sperm alınarak dölleme işlemi gerçekleştiriliyor. Baba adayının sadece sperm verme işlemi için günübirlik Kıbrıs’ta bulunması yeterli.

Yumurta toplama işleminden 4-5 gün sonra döllenen embriyolar anne adayının rahmine transfer ediliyor. Transfer işlemi ağrısız bir işlem. Anne adayının sadece transfer işlemi için hastanemize günübirlik gelmesi yeterli. Transferden 12 gün sonra kandan gebelik testi yapılıyor.

Yumurta donasyonu tedavisi için bir hafta Kıbrıs’ta konaklamanız yeterli. Bu süre yumurta toplama işleminden, transfer işleminin bir gün sonrasına kadar olan süreyi kapsıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi dileyen ve zaman problemi olan anne adaylarının transfer gününde günübirlik, baba adaylarının ise sadece OPU günü günübirlik hastanemizde bulunması yeterli.

Donörlerimizi seçerken sadece yumurta sayısı ve kalitesi ile değil, sağlıklı donörler ilkesiyle yola çıkıyoruz.

Donasyon tedavilerinin en önemli aşaması, en uygun donörün seçilmesi. Donasyon hastalarımızın hassasiyetinin bilincindeyiz ve bu nedenle British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi olarak donör seçimi konusunda birçok ilki hizmetinize sunuyoruz.

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi’nde donör seçimi, uluslararası saygın üreme tıbbı dernekleri ESHRE ve ASRM tarafından yayınlanan kılavuzlara uygun şekilde değerlendiriliyor.

Birçok merkezden farklı olarak, donörlerimizi sadece bilinen hastalıklarının yanı sıra gizli kalmış genetik hastalıklar yönünden de değerlendiriyoruz.  Kıbrıs’ta, yalnızca hastanemizde uygulanan CGT Testi ile donörlerimize 230’un üzerinde genetik hastalık taraması yapıyoruz.  CGT Testi ile donörlerin bile farkında olmadan taşıyor olabileceği yüzlerce genetik hastalık tespit ediyoruz ve bu sayede sağlıklı ve güvenli bir tedavi için hizmet kalitesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Bizi farklılaştıran özelliklerimizden bir diğeri ise donör çeşitliliğimiz. Kıbrıs’ta açılan ilk hastane olmamız ve 21 yıllık geçmişimiz sayesinde fiziksel özelikleri, ruhsal özellikleri, eğitim düzeyi, etnik köken gibi özelliklerini dilediğiniz gibi seçebileceğiniz çeşitlilik ve sayı açısından en güçlü donör havuzuna sahip hastaneyiz.

Kıbrıs’ın en eski ve en büyük donör havuzuna sahip hastanesi olduğumuzdan, donörlerimizi belirlerken seçici davranıyoruz. Donörlerimizi sadece tıbbi özelliklerine göre değil, sosyokültürel özellikleri, meslekleri, dış görünüşleri, özel hayatlarına kadar katı kurallar çerçevesinde bir elemeden geçirerek kabul ediyoruz.

Dönerlerimizi seçerken uluslararası kalite standartlarının getirdiği süreçleri uyguluyoruz.

 • Genel seçim ve değerlendirme

  Yumurta donasyonu tedavilerinde, yumurta bağışı yapacak adaylar (donörler) öncelikle tedavide yüksek gebelik başarısı sağlanabilmesi açısından değerlendiriliyor. Bu aşamada donörün 18-30 yaş aralığında olması gerekiyor. Genel bir sağlık probleminin, kötü alışkanlıklarının olmaması, ruhsal yapılarının dengeli olması, tedavi sırasında kendisine verilen talimatlara uyabilmeleri gibi kriterlerinin sağlanmasına bağlı olarak ikinci aşamaya geçiliyor.

 • Tıbbi inceleme ve değerlendirme

  Genel seçim kriterlerine uyan adaylar ikinci aşamada detaylı olarak üreme sağlıkları ve genel sistemik rahatsızlıkları yönünden inceleniyor. Kist, miyom, polip gibi tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek durumların varlığı incelenerek gerekli ayrıştırmalar yapılıyor.

 • Cinsel yolla geçen enfeksiyöz hastalıklar yönünden ve serolojik inceme

  Uluslararası üreme tıbbi derneklerine ait uygulama kılavuzlarında da belirtildiği üzere, donasyon tedavilerinde donörün kan yolu veya cinsel yolla bulaşabilen hastalıklar yönünden (HIV, Hepatit, Frengi vs.) rutin olarak incelenmesi ve sadece risk taşımayan adayların potansiyel donör olarak değerlendirilmeleri esastır. Bu doğrultuda hastanemizde dönerler üzerinde tüm incelemeler gerçekleştiriliyor.

 • Genetik inceleme (rutin inceleme/ ileri düzey incelemeler)

  Bu aşamada donör adaylarına genel rutin testler uygulanıyor (karyotip analizi, kistik fibroz, Talasemi taşıyıcılık testleri vb.) ve yapılan taramalarla toplumda belirgin oranlarda görülebilecek kromozom veya gen düzeyinde bozukluk taşıyıp taşımadıkları, doğacak bebeklere bu yönden bir risk aktarma olasılıkları belirleniyor. Kliniğimizde uygun şartlarda donör adaylarının CGT adı verilen bir kan testi ile 230’un üzerinde genetik hastalık bakımından taranabilmesi mümkün.

 • Fiziksel/ruhsal/eğitim vs. özelliklere göre değerlendirme

  Yukarıda belirtilen inceleme ve testleri başarı ile geçmiş ve tedavi için uygun olarak değerlendirilmiş bir aday, bu aşamada detaylı olarak sorgulanıyor ve belirli fiziksel (boy, kilo, saç rengi, göz rengi, vücut tipi, sportif faaliyetler vs.), ruhsal (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif, hobiler vs.), eğitim durumu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.) ve benzeri kriterler bakımından değerlendiriliyor. Bu aşamada sorgulanan her bir parametre, alıcının isteği doğrultusunda tarama yapabileceği ve kendisi için uygun bir donör seçebileceği şekilde listeleniyor.

 • Alıcı tarafından belirtilen (eğer varsa) özel istekler

  Tüm yumurta bağışçıları detaylı olarak inceleniyor ve psikologlar tarafından değerlendiriliyor. Bağışçılarımız yumurtalarını bağışladıklarına dair yazılı beyan veriyor ve hepsi kullanacakları ilaçlar ve yapılacak işlemler hakkında bilgilendiriliyor. Yumurta donasyonu işleminde bağışçı ve ailenin bilgileri büyük bir gizlilik içinde saklanıyor.

Donasyon sürecinde donör eşleştirilmesi çok ciddi bir iş. British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi olarak yıllardır bu alanda uzmanlaşmış, profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Çok geniş bir donör havuzuna sahibiz ve donörlerimizin detaylı bilgileri özel bir veri tabanında tutuyoruz. Bilgilerinizi bu özel yazılıma girerek, size en uygun donörlere ulaşabiliyoruz ve tercihlerinize göre, size en çok benzeyen donörleri seçebiliyoruz. Geniş donör veri tabanımız ve özel yazılımımız ile size en uygun olan eşleşmeye kolayca ulaşabiliyoruz.

Özel programımızın sadeleştirilmiş halini kullanarak donörlerimize göz atmak için tıklayın.

Donör seçiminde kan grubu uyumu önemli. Donörün fiziksel özelliklerini (boy, kilo, göz rengi, cilt rengi, yüz tipi), eğitim durumunu (üniversite/yüksek lisans eğitimini tamamlamış vs.), ruhsal özelliklerini (aktif, dışa dönük, meraklı, heyecanlı, pozitif) ve hobileri bile istekler doğrultusunda belirleyebiliyoruz.

Bazı özel durumlarda alıcı, yukarıda belirtilen genel seçim kriterlerinin dışında özel taleplerde (belirli bir doğum yeri, vücut özelliği, özel sanatsal yetenekler vs.) bulunabiliyor. British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi olarak tüm talepleri en kısa sürede gerçekleştirilebiliyoruz.

Bize Ulaşın

*Güvenlik sorusu. Gerçek kişi/sahte yazılım ayrılımı yapılmaktadır.

1.800 + donörle en geniş yumurta havuzu  |  21 yıllık deneyim   |  40.000’den fazla tüp bebek başarısı  |  %90’a varan başarı oranı  |  10 yumurta garantisi  |  ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları  |  Başarı artırıcılar: MIRI 7/24 embriyo izleme sistemi, MicroSort (cinsiyet seçimi için sperm ayrıştırıcı), MitoScore, PGT, CGT, NGS, ERA

Şimdi sizin mutluluğunuz
için çalışalım

21 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek
sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin
hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİZE ULAŞIN

Şimdi sizin mutluluğunu için çalışalım

21 yılda 40.000’den fazla aileyi bebek sevinciyle mutlu ettik. Şimdi sizin hayallerinizi gerçekleştirelim.

BİE ULAŞIN